Toimihenkilöiden tehtävät

Joukkueenjohtajan tehtävät


Vastuullinen joukkueenjohtaja on joukkueen kokonaistoiminnan johtaja.

Hänen tehtäviään ovat:

 • Joukkueen toimintasuunnitelman laadinta yhdessä valmentajan kanssa.
 • Joukkueen budjetin tekeminen yhdessä rahastonhoitajan ja valmentajan kanssa. Seuran tilikausi on 1.5 – 30.4.
 • Vastata valmentajan ja rahastonhoitajan kanssa toiminta- ja talousarvion toteutumisesta.
 • Toimia yhdyssiteenä joukkueen ja seuran välillä sekä pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä. Tiedottaa asioista, mitkä seuran hallitus lähettää sähköpostilla.
 • Edesauttaa omalla toiminnallaan valmentajien työrauhaa.
 • Vastata joukkueen omatoimisen sekä seuran yhteisten varainhankintojen suunnittelusta ja toteuttaa joukkueessaan.
 • Laskujen valvominen/hyväksyminen (ei tietenkään omalla nimellä olevia laskuja, ne hyväksyy rahastonhoitaja tai joku muu sovittu henkilö), laskujen toimittaminen ajoissa rahastonhoitajalle ja rahaliikenteen seuraaminen.
 • Vastata kaikesta tiedottamisesta sekä siitä että, joukkueen postilaatikko tyhjennetään riittävän usein ja tiedotteet jaetaan pelaajien vanhemmille sekä johtoryhmälle.
 • Toimia matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla.
  Järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä valmentajien kanssa.
 • Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
 • Ottelujärjestelyt, ottelutulosilmoitus, tuomarit, vastustajalle tiedottaminen, toimitsijat, kuuluttajat, musiikki, pöytäkirjat jne.
 • Läsnäolovelvollisuus joukkueenjohtajien palavereihin
 • Jos joukkueelle ei ole valittu rahastonhoitajaa, hoitaa joukkueenjohtaja tälle kuuluvat tehtävät.
 • Ilmoittaa joukkueen yhteystiedot pelaajista, vanhemmista ja toimihenkilöistä seuran hallitukselle.
 • Hoitaa toimitsijat joukkueen omalla vuorolla edustuksen peleihin.

Valmentajan tehtävät


 • Kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta.
 • Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen.
 • Yksittäisten harjoitteiden minuuttikohtainen suunnittelu.
 • Joukkueen nimeäminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin.
 • Otteluiden ja harjoitusten johto.
 • Kauden toimintasuunnitelman laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
 • Kauden kilpailutoiminnan suunnittelu.
 • Joukkueen kasvatuksellinen ohjaus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
 • Läsnäolovelvollisuus joukkueen tapahtumissa.
 • Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueen johdon kanssa.
 • Osallistumisvelvollisuus valmentajapalavereihin.
 • Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana. Lisäksi valmentajan tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran kokonaiskuvaa kohottavasti.
 • Vastuuvalmentaja on joukkueen urheilullisen ja kasvatuksellisen toiminnan johtaja.

Rahastonhoitajan tehtävät


 • Osallistumisvelvollisuus seuran järjestämiin taloushallinnon koulutustilaisuuksiin
 • Huolehtii kirjan pidosta ja taloushallinnosta
 • Toimii yhteyshenkilönä pankkiin
 • Laskujen oikeellisuuden tarkastamisesta ja maksamisesta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
 • Myyntilaskujen laatimisesta ja lähettämisestä
 • Saatavien valvonnasta
 • Käteisvaroista
 • Joukkueen kirjanpidosta
 • Kirjanpitomateriaalin toimittamisesta seuran kirjanpitäjälle

Huoltajan tehtävät


 • Vastaa omalta osaltaan joukkueen urheilullisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden noudattamisesta ja toteuttamisesta yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa
 • Vastaa joukkueen välineiden kunnossa pidosta ja täydennyksestä
 • Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta
 • Huolehtii luistinten teroittamisesta ja joukkueen varusteiden sopivuudesta
 • Huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa
 • Edellyttää pelaajilta asianmukaista huolellisuutta ja siisteyttä
 • Osallistumisvelvollisuus huoltajien koulutustilaisuuksiin

Kioskivastaavan tehtävät


 • Ohjaa kioskitoimintaa seuran antamien ohjeiden mukaisesti
 • Kouluttaa työntekijät oman joukkueensa osalta