Valmentajille

Valmentajan tehtävät


 • Kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta.
 • Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen.
 • Yksittäisten harjoitteiden minuuttikohtainen suunnittelu.
 • Joukkueen nimeäminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin.
 • Otteluiden ja harjoitusten johto.
 • Kauden toimintasuunnitelman laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
 • Kauden kilpailutoiminnan suunnittelu.
 • Joukkueen kasvatuksellinen ohjaus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
 • Läsnäolovelvollisuus joukkueen tapahtumissa.
 • Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueen johdon kanssa.
 • Osallistumisvelvollisuus valmentajapalavereihin.
 • Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana. Lisäksi valmentajan tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran kokonaiskuvaa kohottavasti.
 • Vastuuvalmentaja on joukkueen urheilullisen ja kasvatuksellisen toiminnan johtaja.

Hyvä jääharjoitus


 • Pelaaja liikkuu minimissään 50 % jääajasta (75% hyvä tavoite)
  • Pelaaja liikkuu maksimi nopeudella
  • Pelaaja on väsynyt ja hikinen harjoituksen jälkeen
 • Harjoituksessa on punainen lanka
  • Teema jonka pohjalta koko harjoitustapahtuma suunnitellaan
  • Yksi pelitilannerooli keskiössä
 • Kaikki toiminta kilpailua/leikkiä/peliä =pelin omaisuus
 • Korkea vaatimustaso
  • Virheisiin, mutta myös onnistumisiin puututaan
  • Vaatimustasoa pidetään yllä kysymällä (Mosstonin ohjattu oivaltaminen)
 • Laadukas toiminta
  • Laaditaan ja sitoudutaan yhdessä toimintamalleihin
  • Lasten ehdoilla valmiiksi suunniteltu (ennen hallille tuloa)
  • Aikataulujen ja välineiden huolehtiminen/kunnioittaminen
 • Toisten kunniottaminen/arvostus
  • Puhu ihmiselle, ei ihmisestä
  • Kohtaa jokainen jokaisessa tapahtumassa
  • Joukkueen / pelaamisen arvot
 • Ylpeys omasta joukkueesta/seurasta --> Pelataan logolle
  • Vahvistetaan pelaajien autonomiaa luomalla yhteiset säännöt ja toiminnan arvot

Oheisharjottelu


Miksi?

 • Liikunta määrien lisääminen
 • Perusliikuntataitojen varmistaminen
 • Ominaisuuksien kehittäminen

Miten?

 • Korttelivaihe
  • Leikit, kisat
  • Suunniteluun joku perusliikuntataito mitä halutaan kehittää
  • Kaikessa mukana havaintoärsykkeet
 • Vanha E-D vaihe
  • Leikit ja kisat
  • Tekniikoiden kokeilu
  • Suunnittelun pohjana pl-taito/tekniikka
  • Kaikessa mukana havaintoärsykkeet
 • Kilparyhmät
  • Ominaisuuksien kehittäminen (hermostolliset ja lihaksen toimintaan keskittyvä)
  • Havaintojen kehittäminen
  • Vanhoista ikäryhmistä puutteiden korjaaminen

Milloin ja kuinka paljon?

 • Jokaisen harjoituksen yhteydessä
 • Vähintään 60min yhdessä harjoituksessa

Työkalut suunnitteluun

http://valmennustaito.info/
http://www.suunnittelenliikuntaa.fi/Nuorisuomi/etusivut/nuorisuomi/


Valmentajan kulukorvaus


Kulukorvausta maksetaan päävalmentajalle kaudesta seuraavasti:

 • U8 - 200€
 • U10 - 250€
 • U12 - 300€
 • U14 - 350€
 • U16 - 400€
 • U18 - 450€
 • U22 - 500€

Maksetaan kulukorvauksena toteutuneiden kilometrien mukaan
Joukkue voi maksaa valmentajalle enemmänkin kulukorvausta jos sopivat näin vanhempainpalaverissa.

Lisätietoja seuran toiminnanjohtajalta