Luistelunopeus 30m

Takaisin

Ydinkohdat


  • Maksimaalinen kiihdytys
  • Ylävartalon ja käsien rytmikäs liike eteenpäin suuntautuen
  • Maila yhdessä kädessä
  • Luistele rennosti loppuun saakka (mielellään muutaman metrin yli maaliviivan)

Kuvaus


Luistelunopeus 30 m testin suoritusohjeet

  • Testi suoritetaan kolme kertaa 30 metrin matkalla taukopalautuksen ollessa väh. 2 min. suoritusten väleissä
  • Luistelumatka mitataan ja merkitään keiloilla jäälle
  • Luistelupaikkaa tulee vaihtaa noin 30 toiston jälkeen (esim. 10 pel * 3 toistoa)
  • Lähtö tapahtuu omasta lähdöstä rintamasuunta eteenpäin etummainen luistin lähtöviivalla ja kello lähtee käymään takimmaisen luistimen irrotessa jäästä
  • Mitattu aika merkitään sadasosasekunnin tarkkuudella
  • Ajanotto on mahdollista suorittaa sekä käsiajanotolla että valokennoilla toteuttaen

Lajitekniikka ja taitoperusteet


Jääkiekossa luistelun lähdöllä ja kiihdytyksellä on erityisen tärkeä merkitys tilanteisiin reagoitaessa ja pelinopeuden ylläpitämisessä.

Koska 30 m matka on hyvin lyhyt, korostuu testissä lajitekniikan kannalta lähtö ja kiihdytys. Lajiteknisenä suorituksena on hyvä hyödyntää myös kokonaissuoritus esim. videolle kuvaten ja antaa sitä kautta palautetta yleisesti pelaajan luistelutekniikasta.

Voimaominaisuudet vaikuttavat tulokseen varsin paljon ja siksi varsinkin murrosikäisten kohdalla tuloksia tulee verrata omiin aiempiin arvoihin ja pyrkiä seuraamaan yksilökohtaista kehitystä myös tekninen suoritus huomioiden. Murrosiän jälkeen voidaan tehdä myös vertailua yksilöiden välillä ja arvioida suorituskykyprofiilia sekä lajiasioissa että kuivaharjoittelussa painotettavia asioita.

Testi toteutetaan kahden minuutin toistopalautuksella, mikä on riittävä lihasten välittömien energiavarastojen kannalta eikä merkittävää väsymystä saisi kolmen toiston aikana ilmetä.