KeuPa HT ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous

Aika: Torstaina 31.8.2023 klo 18.00.

Paikka: Soturiklubi, Keuruun jäähalli.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima kauden 2022-2023 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja

10 Vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä ja valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja

12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13 Muut asiat

14 Päätetään kokous

Kokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki KeuPa HT:n jäsenet.

Lämpimästi tervetuloa!