KEVÄÄN 2022 HAKU – IKÄLUOKAT U13-U18

Hakuaika alkaa: ma 7.2.2022
Perheiden hakemukset seuroille viim. su 6.3.2022
Seurojen DL hakemusten täyttämiseen: su 13.3.2022
Päätökset: viim. to 16.5.2022
Maksu: viim. ke 15.9.2022

Tukisummat on porrastettu ikäluokittain seuraavasti:
U13 & U14 – 700 €
U15 & U16 – 1000 €
U17 & U18 – 1300 €

Tuki maksetaan seuran tilille ja kohdistetaan kauden 2022-23 kausimaksuihin – tuen maksamisen edellytyksenä on, että pelaaja jatkaa jääkiekon harrastamista ensi kaudella. Tukea voidaan myöntää enimmillään yhteensä 1 000 000 euroa.

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE (PELAAJAT)
Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Tukea saadakseen pelaajalta edellytetään kunnianhimoa lajia kohtaan. Koulumenestys ei vaikuta suoraan tuen saamiseen, mutta tukiprosessin kautta halutaan kiinnittää huomiota pelaamisen ohella myös koulunkäyntiin.

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE (PELAAJIEN SEURAT)
Seuralla tulee olla suunnitelma ko. ikäluokkien valmentajien koulutuksesta ja siitä, kuinka nämä ovat mukana Jääkiekkoliiton valmentajalisenssijärjestelmässä. Lisäksi seuralta edellytetään toimenpiteitä uusien harrastajien rekrytoimiseksi, harrastuskustannusten kurissa pitämiseksi ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi. Seuran tulee olla sitoutunut Kunnioita Peliä -ohjelmaan ja viestiä aktiivisesti Et ole yksin -palvelusta.

NÄIN TUKIHAKU ETENEE – HAKEMUSTEN TÄYTTÖ – HUOM. MUUTOKSET KAAVAKKEESSA
1) Tukihaun piiriin kuuluvien perheiden informoiminen hausta, aikataulusta ja siitä kuinka haku omassa seurassa hoidetaan, kannattaa aloittaa per heti.

2) Perheiltä hakemuksissa kysyttävät tiedot tulee kerätä seuran vastuuhenkilölle viim. 6. maaliskuuta ellei seura halua asettaa perheille poikkeavaa aikataulua.

3) Seuralle tulee jäädä aikaa täyttää hakemukset ennen tukihaun virallista päättymispäivää, joka on 13.3. – Kaavakkeen rakenteen vuoksi seuran ei kannata kirjata hakemuksia sisään ennen kuin kaikki kunkin tukikategorian (U13-U14 / U15-U16 / U17-U18) hakemukset on saatu perheiltä.

Täyty vapaamuotoinen hakemus seuran toiminnanjohtajalle sähköpostitse (toimisto@keupa.fi) jossa vastaat liitteenä oleviin kysymyksiin. Lisätietoja Ismolta.