SYKSYN HAKU – IKÄLUOKAT U9-U12

2023 SYKSYN TUKIHAKU

Tukea jääkiekkoharrastamisen kustannuksiin – Ikäluokkien U9-U12 hakuaika 18.9.-4.10.2023 

SYKSYN HAKU – IKÄLUOKAT U9-U12

Hakuaika: 18.9.-4.10.2023, seurat täyttävät kaavakkeet 8.10.2023 mennessä

Päätökset: 17.11.2023 mennessä

Maksu: 15.12.2023 mennessä

 

Tukisummat on porrastettu ikäluokittain: U9-U10/200 €, U11-U12/300 €. 

Syksyn haun yhteydessä tukea voidaan myöntää enimmillään yhteensä 100 000 euroa. Tuki kohdistetaan kauden 2023–24 kausimaksuihin.

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE (PELAAJAT):

Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. 

 

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE (PELAAJIEN SEURAT):

Seuralla tulee olla suunnitelma ko. ikäluokkien valmentajien koulutuksesta, lisäksi seuralta edellytetään toimenpiteitä uusien harrastajien rekrytoimiseksi ja harrastuskustannusten kurissa pitämiseksi seuratasolla ja joukkueiden toimintaa suunniteltaessa. Esim. tarpeettomat turnausmatkat eivät oikeuta tukien hakemiseen.

Tukea hakevan seuran tulee olla sitoutunut Kunnioita Peliä -ohjelmaan, toimia aktiivisesti epäasiallisen käytöksen kitkemiseksi ja viestiä aktiivisesti Et ole yksin -palvelusta omissa kanavissaan esim. ohjaamalla palveluun Jääkiekkoliiton tai Et ole yksin -sivuston materiaalipankista löytyviä bannereita ja muita materiaaleja hyödyntäen. 

Seuran tulee hakemuksia puoltaessaan huomioida, että tuki on tarkoitettu sitä aidosti tarvitseville. Aikaisemmilla hakukerroilla on myöhemmin käynyt ilmi, että seurat ovat puoltaneet myös sellaisten pelaajien hakemuksia, joissa ei toteudu rahaston tarkoitus (esim. perheen tulotaso ei täytä vähävaraisuuden kriteereitä). Jos väärinkäytöksiä ilmenee, voidaan seuran tukikäsittelijää vaihtaa tai pahimmassa tapauksessa seuran juniorit eivät voi jatkossa osallistua tukien hakemiseen.

NÄIN TUKIHAKU ETENEE

Seuroille toimitetaan linkki hakukaavakkeeseen syys-lokakuun vaihteessa. Seuran vastuuhenkilöt informoivat tukien hausta ko. ikäluokkien perheitä ja kokoavat tukea hakevilta perheiltä hakemukseen tarvittavat tiedot. Hakuaika päättyy perheiden osalta 4.10., jonka jälkeen seura täyttää jokaisesta hakijasta oman kaavakkeen 8.10. mennessä. Myöhässä tulleita hakemuksia oteta käsittelyyn.

Päätökset tiedotetaan seuroille 17.11. mennessä ja maksu suoritetaan pelaajan seuran tilille 15.12. mennessä.  

Vanhempien ikäluokkien (U13-U18) tukien haku tapahtuu talvella 2024. 

Usein kysytyt kysymykset tukien hakuun liittyen

1) KUMPI MÄÄRÄÄ MAKSETTAVAN TUEN SUMMAN, PELAAJAN IKÄ VAI SARJA, JOSSA HÄN PELAA?


Tuki määräytyy aina pelaajan iän mukaan riippumatta siitä, minkä ikäluokan sarjassa pelaaja pelaa

 

2) MIHIN TARKOITUKSIIN SAATUA TUKIRAHAA VOI KÄYTTÄÄ?


Tuet on tarkoitettu käytettäväksi vain ja ainoastaan kausimaksuihin. Tuki maksetaan ensin seuran tilille ja tämän jälkeen joukkue kohdistaa tuen pelaajan maksuihin seurassa sovitun käytännön mukaan.  

 

3) MINNE TUKI MAKSETAAN PELAAJAN VAIHTAESSA SEURAA TUKIHAUN AIKANA?


Mikäli asiasta ei erikseen ilmoiteta, maksetaan tuki aina hakemuksessa ilmoitetulle seuran tilille. Jos pelaaja vaihtaa seuraa, tulee seuran ilmoittaa aluepäällikön kautta muuttuneet maksutiedot ennen tukien maksamista. Tuki on aina pelaajakohtainen. 

 

4) TARVE TUELLE TULI VASTA HAUN PÄÄTYTTYÄ – VOIKO TUKEA HAKEA MUINA KUIN ILMOITETTUINA AIKOINA?

Valitettavasti ei voi. Määriteltyjen hakuaikojen ulkopuolella tulleita hakemuksia ei käsitellä, tämä koskee myös myöhässä tulleita hakemuksia.   

5) KENELTÄ VOIN KYSYÄ LISÄÄ TUKIHAUSTA?

Jokaisessa seurassa tulee olla vastuuhenkilö, joka auttaa pelaajia ja pelaajien vanhempia mahdollisten lisäkysymysten kanssa. Mikäli vastuuhenkilö ei osaa vastata perheiden kysymyksiin, selvittää hän vastaukset oman aluepäällikön kautta – perheet eivät siis asioi suoraan Jääkiekkoliiton kanssa

Lisätietoja seuran toiminnanjohtajalta